Медија подаци за оглашавање у “Вечерњим новостима”

Поверење и популарност међу великим бројем читалаца у Србији, „Вечерње новости“ свакодневно деле са угледним оглашивачима и агенцијама и, у сарадњи с њима, изналазе увек нове и атрактивније моделе комуникације с потрошачима..
Преузмите/прелистајте PDF.


Маркетинг - ценовници
 

Вечерње Новости
Штампано издање - Ценовник огласног простора - РСД ЕУР ЕУР (english)
Редовни додаци: ТВ Новости (петком), Живот плус (недељом) и Доктор у кући (суботом), имају посебне ценовнике због другачијег формата
Ценовник огласног простора на регионалним странама - РСД
Ценовник читуља - РСД
Ценовник оглашавања на порталу www.novosti.rs и мобилним апликацијама (Android, iOS): ЕУР

Новости огласи
Штампано издање:- Ценовник огласног простора - РСД


Enigma
Ценовник огласног простора - РСД

Калибар
Ценовник огласног простора - РСД

Тип
Ценовник огласног простора - РСД

Треће око
Ценовник огласног простора - РСД

Руски травар
Ценовник огласног простора - РСД


Маркетинг - контакти
 

Љиљана Кузмановић
Помоћник директора друштва за маркетинг
е-маил: ljiljana.kuzmanovic@novosti.rs
тел: (+381 11) 3028-075


Контакти за оглашавање
 

Вечерње Новости - комерцијални огласи
тел: (+381 11) 3028-051, 3028-069, 3028-057
факс: (+381 11) 3028-278
е-маил: marketing@novosti.rs

 

Вечерње Новости - мали огласи
тел: (+381 11) 3028-073, 3028-074
факс: (+381 11) 3398-062
е-маил: malioglasi@novosti.rs, citulje@novosti.rs
шеф службе малих огласа: Татјана Јонић Ћопић
е-маил: tatjana.jonic@novosti.rs
 

Новости Online (www.novosti.rs)
координатор оглашавања: Татјана Жуков Ковачић
тел: (+381 11) 3028-315, 3028-051
е-маил: tatjana.zukov@novosti.rs


Новости Огласи
Комерцијални огласи и фото огласи
тел: (+381 11) 3028-058, 3028-078
е-маил: oglasi@novosti.rs
Мали огласи
тел: (+381 11) 3028-059, 3028-079
е-маил: moglasi@novosti.rs


Треће око, Руски травар, Енигма и Калибар
Зорица Пешић Чорбић
тел: (+381 11) 3028-244, 3028-051
е-маил: zorica.corbic@novosti.rs


Тип Новости
Божидар Танасковић
тел: (+381 11) 3028-135, 3028-051
е-маил: bozidar.tanaskovic@novosti.rs


Инсертовање у било које издање
Божидар Танасковић
тел: (+381 11) 3028-135, 3028-051
е-маил: bozidar.tanaskovic@novosti.rs