Feljton

Medijska “nacifikacija” srpskog naroda

Kako je jedini narod na jugoslovenskom prostoru koji se odazvao borbi protiv nacizma bio, proglašen - nacistima. Kako je uspostavljen kontinuitet falsifikovanja istorije srpskog naroda

Tekstovi

NAJVEĆA NOVINARSKA PATKA: Medijska “nacifikacija” srpskog naroda (16)

NAJVEĆA NOVINARSKA PATKA: Medijska “nacifikacija” srpskog naroda (16)

JEDAN od autora koji je krenuo u Bosnu i Hercegovinu da napravi svoje priče o srpskim masovnim silovanjima bio je i Martin Letmajer, novinar švajcarskog lista "Veltvohe", koji kaže: "Tih jesenjih dana svoju pažnju sam u potpunosti usmerio na jednu 'storiju': priču o sistematskom srpskom silovanju muslimanskih žena, koje su njihovi mučitelji prisiljavali i na rađanje.

02. 11. 2020. u 17:35

PODVALE O LOGORIMA U BOSNI: Medijska “nacifikacija” srpskog naroda (13)

PODVALE O LOGORIMA U BOSNI: Medijska “nacifikacija” srpskog naroda (13)

TABLOIDNE storije o "srpskim logorima", Roja Gatmana, izveštača "Njuzdeja" (Newsday), bile su pune isključivih tvrdnji, iako on lično nije uvek izveštavao "sa lica mesta", kako bi se moglo zaključiti iz potonjeg naslova njegove bombastične knjige "Svedok genocida": "Srpski osvajači drže dva koncentraciona logora u kojima je likvidirano ili umrlo od gladi više od 1.000 civila, dok će više hiljada ostati tu sve dok ne umru... 1.350 ljudi je pobijeno i mučeno u okolini Brčkog od 15. maja do sredine juna." Nekoliko dana kasnije ugledni "Njujork tajms", koji se ne smatra tabloidom, naglašava: "Srpski zločini predstavljaju paralelu sa nacističkom Nemačkom."

30. 10. 2020. u 18:23

PROBNI BALONI U ŽUTOJ ŠTAMPI: Medijska “nacifikacija” srpskog naroda (12)

PROBNI BALONI U ŽUTOJ ŠTAMPI: Medijska “nacifikacija” srpskog naroda (12)

ORUŽANI sukobi na teritoriji tadašnjih jugoslovenskih republika Slovenije i Hrvatske bili su tužna i razarajuća (posebno "bitka za Vukovar") uvertira za daleko strašnije i krvavije borbe koje su se započele voditi na teritoriji nekadašnje jugoslovenske republike Bosne i Hercegovine (BiH), gde su tri naroda, Muslimani, Srbi i Hrvati živeli zajedno, ili jedni kraj drugih, kako u vreme Otomanske imperije i, potom, Austro-Ugarske carevine, tako i za vreme Kraljevine Jugoslavije, ili posle Drugog svetskog rata "nove" Jugoslavije u kojoj su na vlasti bili Titovi komunisti.

29. 10. 2020. u 19:52

OTROVNE STRELE ZA SRBIJU: Medijska “nacifikacija” srpskog naroda (11)

OTROVNE STRELE ZA SRBIJU: Medijska “nacifikacija” srpskog naroda (11)

DNEVNI list "Frankfurter algemajne cajtung" (FAC), koji je počeo da izlazi početkom novembra 1949. godine, nekako istovremeno sa nastankom Zapadne Nemačke, naravno, uz blagoslov i nadzor zapadnih saveznika, indirektno je proizašao iz nekadašnjeg "Frankfurter cajtunga", koga je upravo u vreme Adolfa Hitlera kupio moćni i inkriminisani kartel "I. G. Farben".

28. 10. 2020. u 19:20

MITOVI O VEČNIM AGRESORIMA: Medijska “nacifikacija” srpskog naroda (9)

MITOVI O VEČNIM AGRESORIMA: Medijska “nacifikacija” srpskog naroda (9)

BUDUĆI da je novim generacijama ljubitelja filma širom sveta, koji sada gledaju "sedmu umetnost" i u trodimenzionalnoj produkciji, trebalo ukazati da je angažovanje NATO na prostoru bivše Jugoslavije bilo opravdano, u službi humanih i humanitarnih ciljeva, Holivud je počeo sa produkcijom "umetničkih ostvarenja" koja prikazuju srpske borce i srpski narod generalno upravo u skladu sa slikom koja je preko dve decenije stvarana u mainstream media.

26. 10. 2020. u 19:49

SADEJSTVO POLITIKE I GLASILA: Medijska “nacifikacija” srpskog naroda (8)

SADEJSTVO POLITIKE I GLASILA: Medijska “nacifikacija” srpskog naroda (8)

SADEJSTVO politike i medija na najefektniji način se plasira revizijom istorije na velikim i malim ekranima. Tokom određenih kriza, a pogotovo nakon njih, moćni politički krugovi nastoje korišćenjem "naklonjenih" medija da ukažu na uzroke i posledice određenog događaja, naravno uvek tako da strana koju oni zastupaju bude prikazana iz pozitivnog ugla.

25. 10. 2020. u 19:48

BOLESNE UMOTVORINE MEDIJA: Medijska “nacifikacija” srpskog naroda (6)

BOLESNE UMOTVORINE MEDIJA: Medijska “nacifikacija” srpskog naroda (6)

MEDIJSKA nacifikacija i demonizacija političkih predstavnika srpskog naroda imala je dvojaki cilj: a) da okrene nacionalnu političku javnost protiv lidera koje je narod legalno i legitimno izabrao na izborima, i b) da okrene internacionalnu javnost protiv srpskih lidera, kako bi oni, usled te "globalne nepopularnosti" izgubili podršku u svetu.

23. 10. 2020. u 20:00