Feljton

Tekstovi

Zablude o Majskom prevratu

Zaverenici protiv kralja Aleksandra Obrenovića nisu bili, kako se kod nas uglavnom piše, mlađi oficiri, već stariji, koji su najvećim delom bili privrženici kralja Milana

Vasa Kazamirović | 21. 03. 2020. u 18:55

Političari se pridružuju zaveri

Đorđe Genčić pokušao da u prevrat protiv kralja uvuče i Nikolu Pašića. Ali oprezni Baja, umesto na sastanak sa zaverenicima otputovao je na more s porodicom, u Opatiju. Posle saopštenja da Draga neće roditi, broj zaverenika narastao na dvesta

Vasa Kazamirović | 22. 03. 2020. u 18:05

Budući kralj umešan u zaveru

Prilikom susreta u Beču, oktobra 1902, Đorđe Genčić i Jaša Nenadović dogovorili su se da bi trebalo ukloniti ne samo kraljicu Dragu, već i kralja Aleksandra Obrenovića

Vasa Kazamirović | 23. 03. 2020. u 18:42

Aleksandar nije bio kukavica

Po svedočenju pukovnika Petra Mišića, kralj Aleksandar Obrenović, kada je ugledao zaverenike pred sobom, bio je drzak "držao se hrabro i pretio da će se krvavo osvetiti"

Vasa Kazamirović | 25. 03. 2020. u 21:10

Baja prvi na spisku za odstrel

Redakcija "Jutra" objavila je tekst u kom je tvrdila da poseduju spisak viđenih osoba koje je organizacija "Crna ruka" osudila na smrt. Na prvom mestu nalazilo se ime Nikole Pašića...

Vasa Kazamirović | 29. 03. 2020. u 18:50

Sukob Apisa i Pere Živkovića

Dragutin Dimitrijević Apis, koristeći veliki uticaj "Crne ruke", preko Stepe Stepanovića, ministra vojske, izdejstvovao je da Petar Živković bude premešten iz Beograda u unutrašnjost

Vasa Kazamirović | 31. 03. 2020. u 20:44

Pašićev strah od "Crne ruke"

Delovanje crnorukaca ugrozilo je parlamentarni život i uticalo na to da Srbija u nezdravom unutrašnjopolitičkom stanju dočeka austrougarski ultimatum 23. jula 1914. godine

Vasa Kazamirović | 01. 04. 2020. u 18:54

Prvi medijski rat u Srbiji

Posle drugog penzionisanja Živojina Mišića, došlo je do pravog rata između Pašićeve vlade i crnorukaca. Rasprava je vođena preko listova "Tribun" i "Pijemont"

Vasa Kazamirović | 02. 04. 2020. u 17:47

Baja šalje kralja Petra u penziju

Posle spora sa liderom radikala oko sastava nove vlade, kralj Petar je 24. juna 1914. godine posebnom proklamacijom obnarodovao da prenosi sva svoja vladalačka prava na prestolonaslednika Aleksandra

Vasa Kazamirović | 07. 04. 2020. u 23:38

Apis ulazi u svet diplomatije

U istoriografskoj literaturi ostao je nerazjašnjen uticaj dr Miloša Bogičevića, diplomate, velikog germanofila, sa jakim vezama u nemačkom ministarstvu spoljnih poslova, na pukovnika Dragutina Dimitrijevića

Vasa Kazamirović | 09. 04. 2020. u 04:53

Sporovi oko atentata u Sarajevu

Postoji dovoljno dokaza da Nikola Pašić, a ni njegova vlada, nisu bili ni za kakve oružane akcije na teritoriji Austrougarske. Istragu o prelasku atentatora u Bosnu vodili su Stojan Protić i Dušan Stefanović

Vasa Kazamirović | 09. 04. 2020. u 17:59

Mržnja prema Beču zatvara usta

Srpska vlada je preko poslanika iz Beča Jovana Jovanovića Pižona obavestila ministra finansija Leona Bilinskog, zaduženog za Bosnu i Hercegovinu, da se u Sarajevu nešto sprema i da se pojača bezbednost

Vasa Kazamirović | 12. 04. 2020. u 18:16

Beč podstakao ubistvo Ferdinanda

Nemački istoričar Herman Kantorovic je dokazao da je smrt prestolonaslednika Franca Ferdinanda bila pozdravljena i primljena sa zadovoljstvom u svim meritornim krugovima Dvojne monarhije

Vasa Kazamirović | 13. 04. 2020. u 18:34

Apis je bio protiv atentata

Istražni sudija u Sarajevskom procesu Leo Pfefer je nekoliko puta javno izjavio da pouzdano zna da su izvesni austrougarski krugovi potpomagali u izvršenju atentata

Vasa Kazamirović | 15. 04. 2020. u 00:50

Pripreme za obračun sa Apisom

Da bi se obračunao sa "Crnom rukom", Aleksandar je rešio da se hitno ustanove preki sudovi za oficire i da se zakonom uskrati optuženim starešinama čak i pravo na branioca

Vasa Kazamirović | 20. 04. 2020. u 20:27

Pašić leže na Aleksandrovu rudu

Za stvaranje tajne organizacije zakon nije uopšte predviđao smrtnu kaznu, a za pripremu atentata na strane vladaoce moglo se samo jedno: da se rezultati istrage čuvaju u najvećoj tajnosti

Vasa Kazamirović | 21. 04. 2020. u 22:33

Regent krivac za Apisovu smrt

Aleksandar Karađorđević odbio da pomiluje pukovnika Dragutina Dimitrijevića uprkos najenergičnijoj intervenciji Mihaila Tereščenka, ministra spoljnih poslova Rusije

Vasa Kazamirović | 22. 04. 2020. u 19:33

APIS izaziva veliku pometnju

Pukovnik Dimitrijević sam doprineo da ga stigne najteža kazna. Pismeno je priznao sudu da je bio umešan u organizaciju Sarajevskog atentata i prihvatio da se to ne razmatra tokom procesa

Vasa Kazamirović | 23. 04. 2020. u 20:00

Tajni pregovori i Apisova smrt

U kakvoj su vezi bili Solunski proces i pogubljenje Apisa, Vulovića i Malobabića sa tajnim pregovorima o separatnom miru, koji su zapadni saveznici vodili sa austrougarskim carem Karlom

Vasa Kazamirović | 26. 04. 2020. u 17:47