MUČKA ZAVERA PROTIV SRPSKOG NARODA: Borisav Jović - Josip Broz Tito je likvidirao Jugoslaviju

Dragana Matović

23. 11. 2020. u 11:42

МУЧКА ЗАВЕРА ПРОТИВ СРПСКОГ НАРОДА: Борисав Јовић - Јосип Броз Тито је ликвидирао Југославију

Borisav Jović

SRPSKI narod je u proteklom veku izigran i prevaren i to kao nacija u celini, uveren je Borisav Jović (1928), nekadašnji predsednik Predsedništva SFRJ.

Poruka njegove nove knjige "Velika prevara" je da su Srbi naivno i na prevaru izgubili državu koju su njihovi preci stekli velikim žrtvama, kao i da veliku prevaru nisu na vreme shvatili, pa su je i sami svesrdno podržavali.

Jovićeva ključna teza je da su sve odluke KPJ o rasturanju Jugoslavije donete pre postojanja KP Srbije, kao i da je glavni zadatak Josipa Broza Tita bio da se domogne vlasti kako bi izvršio odluke Četvrtog kongresa KPJ u Drezdenu 1928. o rasturanju Jugoslavije i obespravljivanju Srba.

- Teško je poverovati u tako mučku zaveru protiv srpskog naroda i protiv njegove krvlju stvorene države - kaže Jović za "Novosti". - Komunistička partija Jugoslavije skoro da nije postojala kada joj je poveren zadatak da kad dođe na vlast razori srpsku državu i obespravi srpski narod. U to vreme imala je svega 2.000 članova. Tek kad se ta velika zavera realizovala u poslednjoj deceniji 20. veka, videlo se da su međunarodne revanšističke snage bile složne do kraja i da nisu dozvolile ni trunku ustupaka svome žrtvenom zahtevu.

* Da li postoje dokazi koji potvrđuju tu zaveru?

- Postoje istorijski dokumenti na koje se sa sigurnšću oslanjamo da bismo razumeli kako se i zašto odigrala tako velika nesreća po srpski narod i po Jugoslaviju. Na Drezdenskom kongresu odlučeno je da se Jugoslavija rasturi na više malih nacionalnih država; da se srpski narod, kao većinski onemogući da dalje eksploatiše manje jugoslovenske narode; da se albanskom i mađarskom narodu pomogne da se priključe svojim matičnim državama.

* Da li je Broz ikad spomenuo te odluke?

- Josip Broz, za skoro pola veka svoje vladavine Jugoslavijom, nije spomenuo navedene kongresne zadatke, ali ih je dosledno ostvarivao. Ni u jednom državnom, ni partijskom dokumentu ne piše da oni postoje. Zvanična državna politika bila je da čuvamo jedinstvo Jugoslavije kao zenicu oka svoga, a rađeno je na njenom rasturanju. U Ustavu iz 1974. pisalo je da je JNA bila odgovorna za očuvanje teritorijalnog integriteta države, ali je u drugom delu tog dokumenta navedeno da se vojna sila može upotrebiti samo na osnovu odluke Predsedništva SFRJ, dok je na trećem mestu napisano da su republike države i da njihove protivustavne odluke niko nema pravo silom da onemogućuje. Ustav je pisan da omogući rasturanje Jugoslavije, koju je trebalo da čuvamo kao zenicu oka svoga.

DELIĆ OSVETNIŠTVA

- SRBI su bili zaslepljeni idejom oslobođenja i nije im bilo važno što im se za vođu nametnuo Hrvat - kaže Jović. - Nije im bilo važno ni to što je u njegovoj domovini Nezavisnoj Državi Hrvatskoj pobijeno na stotine hiljada Srba. Nikada nisu pomislili da će Broz, kao i Ante Pavelić u Hrvatskoj, posle rata zloupotrebiti vlast i pobiti Srbe u Srbiji. Postoje dokazi da je on to uradio i da je to bio samo deo osvetništva.

* Skoro deceniju posle Titove smrti našli ste se na najvišim državnim položajima. Zašto tada niste inicirali promenu Ustava?

- Ustav se nije mogao menjati bez saglasnosti svih republika i nama je sledovalo da spasavamo što se spasti može. Pokazalo se da je šteta koju je podneo srpski narod, pored toga što je izgubio državu, nemerljiva. Ostalo nam je da klizimo ka neizbežnom raspadu zemlje i građanskom ratu.

* Kažete da su događaji iz devedesetih samo konačni ishod davnih planova. Zašto su komunisti još 1928. želeli da rasture Jugoslaviju?

- Sasvim je jasno da je KPJ kao mala i ilegalna partija, koja je donela tako velike odluke, to učinila pod uticajem velikih, od kojih je zavisila, ili od kojih je očekivala pomoć da ostvari svoje odluke. Tu je pre svega bila Kominterna, kojom je gospodario Staljin. Tome su se pridružile neke sile zapada, pre svega one poražene u Prvom svetskom ratu. Jugoslavija je posle Drugog svetskog rata bila izložena konfrontaciji sa velikim brojem neprijatelja, čije je interese majstorski ujedinio i sproveo Josip Broz, zahvaljujući jakim unutrašnjim separatističkim snagama Hrvata i Slovenaca.

* Kako je Tito vladao Srbima?

- Broz je mešetario našim narodom kako je želeo, a legalno srpsko rukovodstvo u čitavom periodu njegove doživotne vladavine pružalo mu je maksimalnu podršku i pomoć. Nije bilo otpora u srpskom vođstvu, izuzev časnih izuzetaka, što je Brozu olakšalo da nonšalantno ostvaruje svoje planove. Ono što je Broz radio i uradio Srbima je u čvrstoj vezi sa rasturanjem države koju su stvorili velikim žrtvama u Prvom svetskom ratu. Srpskim narodom vladao je stranac, kaplar poražene neprijateljske vojske, iako je Srbija stvorila državu u kojoj svi Srbi žive pod jednim krovom.

* Srbi su tog kaplara voleli...

- Bio je voljen i cenjen do te mere da je srpskom narodu mogao da radi šta god želi: likvidirao mu je državu, rasturio i obespravio narod da ni četvrt veka posle njegove smrti nacija nije mogla da se osvesti šta joj je i kako učinjeno, pristajući pre da krivi sebe samu nego njega.

* Objasnite nam kako je Tito prevario Srbe?

- Taj kaplar je došao u Srbiju 1941. i nametnuo se slobodoljubivom srpskom narodu za vođu u oslobodilačkoj borbi protiv okupatora. U pogodnom trenutku pozvao je predstavnike svih jugoslovenskih naroda 29. novembra 1941. u Jajcu i na zasedanju na kome nije imao ni prostu većinu doneo odluke od istorijskog značaja. Preuzeo je celokupnu civilnu i vojnu vlast, koju nije ispuštao iz ruku do svoje smrti. A, dugo je živeo. Ostavio je za sobom ustavni i pravni sistem koji je vodio raspadu zemlje i građanskom ratu iz koga su Srbija i srpski narod izašli kao najveći gubitnici.

* Da li su Srbi iskreno želeli da sačuvaju Jugoslaviju?

- Želeli su to po cenu neravnopravnosti sa drugim narodima. Srpski narod je prevaren i kada je izvršena federalizaciju države. Srbi van Srbije pretvoreni su u nacionalne manjine bez elementarnih nacionalnih prava i sa postupnom asimilacijom i zabranom saradnje sa svojom matičnom republikom, a nadležnosti republika su povećavane na štetu zajedničke države, dok nije postignut cilj - rasturanje Jugoslavije. Sve što je srpsko postupno je suzbijano i likvidirano.

* Zašto su Srbi to dozvolili?

- Broz je, pre svega, nametnuo narodu političke parole i urnebesnu propagandu. Inteligenciju je imobilisao i uspostavio opasan izbor, ili poslušnost ili izolacija. Stvorio je žestok sistem poltronstva koje mu je pomagalo da vlada. Neposlušne je uklanjao bez milosti. Lično je držao pod svojom komandom i kontrolom vojsku, policiju, bezbednost i spoljnu politiku. Pod njegovom kontrolom i uticajem je bio pravni, ustavni i sudski sistem. Uvek je moralo da bude kako on kaže, čak i kad je protiv ustava ili zakona. Razvijena je propaganda ljubavi prema vođi. Pevane su mu pesme, davani nazivi ulica, u svakoj republici po jedan grad je dobijao njegovo ime... Zaluđivanje naroda bilo je dobro organizovano, a poltronstvo čvrsto i pouzdano.

* Tvrdite da se najveći broj zlodela prema srpskom narodu zasnivao na nelegalno otetoj vlasti na Drugom zasedanju Avnoja...

- Broz nije dozvolio da Srbi biraju svoje zastupnike, odabrao ih je on. Da ne bi izabrali svoje predstavnike za Drugo zasedanje na kome su donete dalekosežne odluke, mučki nije dozvolio Srbima da osnuju KPS, niti AVNO Srbije. Na prvom zasedanju Narodne skupštine 1946. izvršeno je rasparčavanje srpskog naroda na novoosnovane republike. Veliki deo Srba ostao je u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Makedoniji, a srpska nacija je kao celina likvidirana. Kasnijim ustavnim promenama pravo na samoopredeljenje naroda zamenjeno je pravom republika na otcepljenje, što je u višenacionalnim republikama izazvalo građanski rat, za koji je optužen srpski narod, koji je perfidnom politikom ostao bez nacionalnog prava da se opredeli prilikom raspada Juguslavije. Srpski narod je bio prisiljen da živi tamo gde ga sistematski likvidiraju, kulturno i fizički, a smanjenoj srpskoj državi saveznim ustavom nametnute su dve autonomne pokrajine. Postupnim prenošenjem državnih nadležnosti na republike na kraju je izvršena likvidacija Jugoslavije.

* Ko je odgovoran za neravnopravan položaj srpskog naroda?

- Najodgovornije je srpsko političko rukovodstvo, koje je moralo da zna za sve skrivene ciljeve Josipa Broza, kao i za neskrivene interese svih koji su želeli rasturanje Jugoslavije na štetu srpskog naroda. Srpski narod je izgubio državu, izgubio je jedinstvenu naciju.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)