MOTIVACIJA ZAPOSLENIH POKRETAČ BIZNISA: PKS razvija sve više onlajn obuka za individualni rad

VN

02. 08. 2020. u 07:13

МОТИВАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ПОКРЕТАЧ БИЗНИСА: ПКС развија све више онлајн обука за индивидуални рад

Foto Depositphotos

OPASNOST od širenja zaraze virusom korona učinila je neophodnom potrebu smanjenja direktnog kontakta ljudi i posledično donela potrebu da se za niz poslovnih funkcija nađe novi način realizacije, kao što je onlajn rad, uz virtuelnu komunikaciju.

Ima i kompanija koje su zaustavile obavljanje svojih delatnosti, što ugrožava njihov opstanak. Ovo se naročito odnosi na mikro i mala preduzeća. Zato su takvim kompanijama potrebne informacije ili dodatna znanja o mogućnosti da se u kratkom vremenskom roku, sa postojećim kapacitetima, ili uz neznatna ulaganja, preorijentišu na drugu delatnost.

Ovakav razvoj događaja, smatra Mirjana Kovačević, rukovodilac Centra za edukaciju, dualno obrazovanje i obrazovne politike Privredne komore Srbije, u prvi plan stavlja edukaciju, ali u onlajn obliku, koja će u narednom periodu imati prednosti i dobiti na značaju, u odnosu na klasičan način učenja.
- Svedoci smo rasta ponude brojnih vebinara i konferencija putem različitih raspoloživih platformi, preko kojih je bilo moguće najbrže i sa najmanjim troškovima odgovoriti na potrebe kompanija i njihovih zaposlenih za informacijama i novim znanjima - ističe Kovačevićeva. - Nešto veća ulaganja zahteva razvoj onlajn obuka kojima se individualno pristupa u bilo kom trenutku, odnosno onom koji pojedincu najviše odgovara.

Foto Depositphotos

Centar za edukaciju Privredne komore Srbije već duže vreme aktivno radi na kreiranju i razvoju onlajn obuka za individualni rad i radionica za grupni rad sa predavačem, što je u skladu sa podrškom koju PKS pruža digitalnoj transformaciji srpske privrede.

- Uz izbor platforme i oblika onlajn edukacije, naravno, bitan je i izbor tema - objašnjava naša sagovornica. - Svoju ponudu Centar za edukaciju PKS kreira na bazi periodičnih istraživanja potreba privrede za edukacijom. Poslednja istraživanja pokazuju sve veći značaj razvoja veština kod zaposlenih. Vlasnici kompanija, koji prepoznaju koliki je uticaj edukacije zaposlenih na postizanje uspeha u poslovanju, akcenat stavljaju na razvoj menadžerskih kreativnih znanja i veština. Od njih zavisi motivacija tima da produktivno i kreativno radi, naročito u ovim vanrednim okolnostima.

TEMATSKE  RADIONICE


SVE ove onlajn radionice tematski se nadovezuju, ali ih je moguće pohađati i pojedinačno, po izboru, u zavisnosti od toga koje veštine je potrebno posebno razviti, ističe Kovačevićeva. Radionice su interaktivne, sa mnogo zanimljivih primera iz prakse, kratkih filmova kao dobrih ilustracija nekih važnih situacija i aktivnosti, kao i testova bez čijeg uspešnog rešavanja se ne može preći na sledeći nivo obuke.

Dobar menadžer, ističe Kovačevićeva, ne postaje se formalnim obrazovanjem, već pre svega kontinuiranim razvojem u realnom radnom okruženju. Dobitnu kombinaciju čini edukacija uz rad. Zbog toga su pripremili onlajn Školu za razvoj menadžerskih veština, namenjenu menadžerima svih nivoa. U okviru ove škole obrađuju se teme kao što su delegiranje, motivacija zaposlenih, prezentacija, produktivan sastanak, korigovanje lošeg učinka.

- Osnov dobrog rukovođenja je adekvatno delegiranje zadataka zaposlenima, kako bi se promovisao timski rad i povećali motivacija, produktivnost i profesionalizam u timu - govori Kovačevićeva. - Podjednako je važno prepoznati i kada su poslovi loše delegirani, razumeti značaj dobijanja, ali i davanja povratnih informacija, kao i vešto upravljati negativnim povratnim informacijama.
Dobro delegirani zadaci prvi su korak ka motivaciji zaposlenih. Prema rečima Kovačevićeve, dobar menadžer mora da zna kako da stvori radnu sredinu, koja stimuliše visok radni učinak, povećava motivaciju i posvećenost zaposlenih. Za dobrog menadžera je važno da podstiče samouverenost zaposlenih, kao i da razvija optimističan stav prema poslu i rezultatima organizacije. Samo ako je i lično motivisan, biće u mogućnosti da postavlja inspirativne i izazovne ciljeve timu, što će održavati motivacionu radnu sredinu.
- Naravno, greške u relizaciji zadataka se dešavaju,ali kako učiti na njima, to se obrađuje na obuci za korigovanje lošeg učinka - govori Kovačevićeva. - Ne samo da je potrebno znati utvrditi problem i uzroke lošeg učinka, već i znati šta dalje, koju akciju preduzeti, da se to koriguje, a ne kritikovanje zaposlenog. U izgradnji timskog duha i dobrog kolektiva, kao osnova svake uspešne kompanije, moraju se očuvati poverenje i motivacija zaposlenih i dobri međuljudski odnosi.
Škola razvoja menadžerskih veština obrađuje i teme Produktivan sastanak i Prezentacija, kao nezaobilazne u relizaciji produktivnih sastanaka (jednom od tri najčešće i najznačajnije menadžerske aktivnosti) i realizaciju marketinških i prodajnih aktivnosti. Uz to, radi se i na postizanju sporazuma o bilo čemu, privlačenja investicija, predstavljanja izveštaja o rezultatima rada i sl.
Više informacija je raspoloživo na linku https://pks.rs/strana/sekcija/kalendar-seminara, a informacije se mogu dobiti i putem mejla edukacija@pks.rs.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)