NULTA TOLERANCIJA ZA PRESTUPE: Sekretar Crvenog krsta Srbije posetio organizaciju u Čačku

NULTA TOLERANCIJA ZA PRESTUPE: Sekretar Crvenog krsta Srbije posetio organizaciju u Čačku

CRVENI krst Srbije pažljivo prati sva dešavanja, pa - povodom "neprihvatljivih ponašanja" pojedinih radnika ove društvene organizacije u Čačku - saopštava da ima takozvanu nultu toleranciju za sve ono što nije u skladu sa Osnovnim principima CK i Etičkim kodeksom koji važi za sve zaposlene i volontere, uključujući i političko delovanje i javno iskazivanje političkih stavova dok se obavljaju povereni zadaci.

27. 02. 2021. u 00:33